US 2005/0022997 A1

Връчен на … … ….. … … Уилям Хардгрейв (William Hardgrave)
Дата на издаване …. … .. 3 Февруари 2005

Линк … … … … .. … … …. Гугъл-патенти – http://www.google.ch/patents/US20050022997

Резюме

Система и метод за изпомпване на вода от кладенчова дупка към наземна височина, като се ползва подобрена безмоторна водна помпа. Подобрената безмоторна водна помпа е кладенчова хидравлично-ударна помпа, задвижвана от възобновяемия енергоизточник на подпочвената вода. Водата пада надолу от по-горен слой към по-дълбок слой, водната инерция се преобразува в енергия, която се използва за компресирането на затворен в помпата въздух под налягане. Компресираният въздух, съдържащ се в камерата, избутва надолу водата в същата камера, което кара водата да я напусне през изходна тръба. Водата в тази тръба се издига към повърхността в отговор на налягането в камерата.

превод в изчакване